Personvern:

  

  • FCN har ingen innsamling/arkivering av sensitive opplysninger om våre kunder/ leverandører eller deres ansatte.

  • Våre interne databaser inneholder kun navn, stilling og kontaktinformasjon som hentes inn gjennom kommunikasjon med aktuelle kunder og leverandører.

  • Våre kunde-/leverandørlister benyttes kun til direkte forretningsmessige formål og deles ikke med andre parter med mindre det er direkte relatert til en aktuell ordre, og har relevans for gjennomføringen av denne.

  • Kunde/person opplysninger er kun tilgjengelig for egne ansatte ved personlig pålogging på database.

  • På forespørsel vil vi alltid gi deg full innsikt i hvilken informasjon vi har lagret om deg.

  • I den grad vi har informasjon om endringer i kontaktinformasjon vil vi umiddelbart korrigere våre databaser, eventuelt slette ikke aktuelle kontakter.