NORSOK

« Back to Glossary Index

NORSOK

«Norsk sokkels konkurranseposisjon.»

NORSOK  er et prosjekt hvis hensikt er å redusere gjennomføringstid og kostnader for bygging og drift av petroleumsinstallasjoner på norsk sokkel.

Dette arbeidet ble startet i 1993, og er et samarbeid mellom ulike aktører i petroleumsindustrien, blant annet Norsk olje og gass,Teknologibedriftenes Landsforening og myndighetene.

NORSOK er særlig kjent for sine standarder (NORSOK-standardene). Ansvaret for disse er overført til Standard Norge.